Vážení priatelia,

dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o poukázanie 2% (3%) z Vašej dane z príjmu občianskemu združeniu Šidlovec. Venovaním týchto prostriedkov podporíte naše úsilie a snahu pracovať na zaujímavých projektoch v oblasti vzdelávania, kultúry a sociálnej podpory v súlade s našimi stanovami. Radi uvítame aj Vaše námety a pokúsime sa ich zrealizovať.

Ako 2% (3%) z dane z príjmu poukázať?

Postup pri poukazovaní 2%(3)% sa líši podľa toho či ste zamestnancom, podávate daňové priznanie ako fyzická osoba, alebo ste právnická osoba.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov

  1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€ alebo 3% ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovolnícky min. 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie pre ktorú ste pracovali.
  4. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Predvyplnené tlačivo s údajmi OZ Šidlovec.
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad (nemusí byť v mieste bydliska).
  6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Šidlovec
Sídlo: Jánošíkova 5334/25, Prešov, 080 01
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42080894

Aktuality

OZ Šidlovec je tento rok registrované pre poberanie 2% z  daní

Ako darovať 2% z daní?

 

 

16.ročník Šidlovskej 133-ky!!!

Všetky potrebné informáciu ku Šidlovskej 133-ke nájdetetu...

Presov-erb

 

Aj tento rok prispelo mesto Prešov dotáciou na športové podujatie Šidlovská 133-ka sumou 329,00 €...

 

Elektronický zber údajov

Dokumenty na stiahnutie:

36151

36161

Designed by Business wordpress themes and freepoker.